Անհաղթահարելի ուժի (ֆորս մաժորի) հավաստում

Ստորև կգտնեք ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատի կողմից անհաղաթահարելի ուժի հանգամանքների (ֆորս-մաժոր) հավաստագրերի տրամադրման և մերժման ընթացակարգերը, ինչպես նաև արտակարգ դրության ժամակահատվածի համար սահմանված դրույքաչափերը:

Անհաղաթահարելի ուժի հանգամանքների (ֆորս-մաժոր) հավաստագրերի տրամադման և մերժման ԿԱՐԳ

ՀՀ ԱԱՊ Նախագահության որոշումը «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու ժամանակահատվածում անհաղաթահարելի ուժի հանգամանքների (ֆորս-մաժոր) հավաստագրերի տրամադրման վճարներ սահմանելու» մասին