Հավաստագրման ծառայություն

Որպես արտաքին տնտեսական գործունեության բնագավառում գործարարությանն աջակցող  կառույց  Հայաստանի Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատը հանդիսանում է ծագման երկրի հավաստագրերի տրամադրմամբ զբաղվող լիազոր մարմին:

Ապրանքի ծագման երկրի վկայական ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել փաստաթղթերի փաթեթ: Հավաստագրման գործընթացն իրականացվում է տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:

Ձեռնարկատերերի համար դիմումներ ներկայացնելու և փաստաթղթեր տրամադրելու մասին տեղեկությունների համար տե՛ս ստորև:

Ծագման երկրի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

ԱՊՐԱՆՔԻ ԾԱԳՄԱՆ ԵՐԿՐԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Ծագման հավաստագրի տրամադրման գործընթացի, ինչպես նաև կարգավորող փաստաթղթերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել հավաստագրման բաժին։

ՀՀ ԱԱՊ հավաստագրման բաժին
Հավաստագրման բաժնի պետ`
Մարգարիտա Պետրոսյան

Հեռ՝ (+374 60) 270 333
Էլ. Փոստ՝ 
havastagir@armcci.am  

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

      ՀՀ Առևտրաարդյունաբերական պալատը /այսուհետ ՀՀ ԱԱՊ/ հրավիրում է Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական անձանց /այսուհետ Կազմակերպություն/ համագործակցելու՝ Ապրանքի երկրի ծագման փորձաքննությունը իրականացնելու նպատակով։ Փորձաքննությունը իրականացվում է  <<Մաքսային կարգավորման մասին>> ՀՀ օրենքի 4-րդ գլխի (հոդվածներ 14-20), ՀՀ կառավարության 30 դեկտեմբերի 2010թ․ թիվ 1772-Ն որոշման, ինչպես նաև ՀՀ-ի կողմից կնքված և վավերացված մի շարք միջազգային պայմանագրերի դրույթների հիման վրա։

     Բոլոր այն Կազմակերպությունները, որոնք կարող են մատուցել նշված ծառայությունները, ունեն համապատասխան մասնագետներ, կարող են դիմել ՀՀ ԱԱՊ հետևյալ եղանակներով՝

  1. Էլեկտրոնային հասցե – info@armcci.am
  2. Գրությամբ – ք.Երևան, Խանջյան 11, ԱԱՊ

Նշված մասնագիտական ունակություններով կազմակերպությունների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր։