Վճարովի ծառայություններ

http://armcci.am/files/Վճարովի%20ծառայությունների%20գնացուցակ.pdf