ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

09/04/2024

ՀՀ Առևտրաարդյունաբերկան պալատը / այսուհետ ՀՀ ԱԱՊ / հրավիրում է Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական անձանց /այսուհետ Կազմակերպություն/ համագործակցելու՝ Ապրանքի երկրի ծագման փորձաքննությունը իրականացնելու նպատակով։
ㅤㅤㅤㅤ
Փորձաքննությունը իրականացվում է «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ գլխի (հոդվածներ 14-20), ՀՀ կառավարության 30 դեկտեմբերի 2010թ․ թիվ 1772-Ն որոշման, ինչպես նաև ՀՀ-ի կողմից կնքված և վավերացված մի շարք միջազգային պայմանագրերի դրույթների հիման վրա։
ㅤㅤ
Բոլոր այն Կազմակերպությունները, որոնք կարող են մատուցել նշված ծառայությունները, ունեն համապատասխան մասնագետներ, կարող են դիմել ՀՀ ԱԱՊ հետևյալ եղանակներով՝
ㅤㅤ
  •  Էլեկտրոնային հասցե՝ info@armcci.am 
  •  Գրությամբ՝ ք.Երևան, Խանջյան 11, ԱԱՊ
Նշված մասնագիտական ունակություններով կազմակերպությունների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր։