Date
26 մայիսի 2022 - 28 մայիսի 2022
Hour
12:00 - 20:00
Venue
Ցուցահանդեսային համալիր «Երևան Էքսպո», Հ. Հակոբյան 3ա, Երևան, ՀՀ
Organizer name
«Լոգոս Էքսպո կենտրոն»

Առևտրաարդյունաբերական պալատների համակարգը ներառում է Հայաստանի Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատը և 11 մարզային առևտրաարդյունաբերական պալատները, ինչպես նաև ՀՀ ԱԱՊ-ի կողմից հիմնադրած մի շարք կազմակերպություններ։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր մարզում գործում է Առևտրաարդյունաբերական պալատ։ Երևան քաղաքի և մարզային ԱԱՊ-ների նախագահները, ինչպես նաև ԱԱՊ-ի գործադիր տնօրենը նույնպես նախագահության անդամ են հանդիսանում, բացի համագումարում ընտրվածներից։