ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԱԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏ

Facebook

Twitter

Linkedin

Youtube

Search
 

Հանձնաժողովներ

Ինովացիոն քաղաքականության ԵՎ տեխնոլոգիական զարգացման հանձնաժողով

նախագահ՝ Վարդանյան Արամ
«Բարվա» ՍՊԸ նախագահ (vardanyan@barva.am)

Արտահանումների խթանման հանձնաժողով

նախագահ՝ Աբրահամյան Սամվել
«Էլեկտրոն» ԲԲԸ տնօրեն
(s.abrahamyan@elbat.am)

Արդյունաբերության զարգացման հանձնաժողով

նախագահ՝ Մաթևոսյան Սեյրան
«Հայէլեկտրամեքենա» ԲԲԸ գլխավոր տնօրեն
(mash@arminco.com)

Փոքր ԵՎ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հանձնաժողով

նախագահ՝ Հայրապետյան Հարություն
«Քրոսսլայն» ՍՊԸ տնօրեն (05@05.am
 h.hayrapetyan@armcci.am)

ԱռԵՎտրի ԵՎ սպառողական շուկայի զարգացման հանձնաժողով

նախագահ՝ Սահակյան Սոս
«Սովռանո» ՍՊԸ նախագահ (info@sovrano.am)

Մտավոր սեփականության հանձնաժողով

Նախագահ՝

Գյուղատնտեսության ԵՎ գյուղմթերքների վերամշակման արդյունաբերության հանձնաժողով

նախագահ՝ Գևորգյան Ցոլվարդ
«Հայաստանի վաճառականների միություն» ՀԿ նախագահ (ashotkp@rambler.ru)

Բժշկության ԵՎ բժշկական արդյունաբերության հանձնաժողով

նախագահ՝ Ուռումյան Սերգեյ
«Շենգավիթ» բժշկական կենտրոնի գլխավոր տնօրեն

Զբոսաշրջության ԵՎ հյուրանոցային գործունեության հանձնաժողով

նախագահ՝ Գևորգյան Հովհաննես
«Սիրով» ՍՊԸ տնօրեն (hgevorgyan@sirov.com
 h.gevorgyan@armcci.am)

ՀՀ ԱԱՊ Ֆինանսական խորհրդատվության հանձնաժողով

նախագահ՝ Վլադիմիր Շատվերով
«ՇԵՄՄ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ տնօրեն
(vladimirshatverov@gmail.com)