ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԱԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏ

Facebook

Twitter

Linkedin

Youtube

Search
 

Հարցում իրականացնելու մրցույթ

Հարցում իրականացնելու մրցույթ Ազգային բիզնես հետազոտության համար

Դիմելու Վերջնաժամկետը՝  10.01.2021թ., ժամը  23:59

Հայաստանի առևտրաարդյունաբերական Պալատը «Հայաստան. մասնավոր հատվածի հզորացում՝ ի նպաստ ժողովրդավարական բարեփոխումների» ծրագիրի շրջանակում հայտարարում է հարցում իրականացնելու մրցույթ Ազգային բիզնես հետազոտության համար:

ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատը նախատեսում է իրականացնել հարցում Հայաստանյան գործարար համայնքի ներկայացուցիչների շրջանակներում նրանց կարիքների և առաջնահերթությունների՝ ներառյալ կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ հարցերի մասին առավել ընդգրկուն պատկերացում կազմելու նպատակով: Հարցումը ներառելու է Հայաստանյան բիզնես համայնքի առջև ծառացած ամենաարդիական հետևյալ խնդիրները՝ 

 • պատերազմի ազդեցության գնահատում
 • COVID 19-ով պայմանավարված համավարակի ազդեցության գնահատում,
 • օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկների բացահայտումը/վերհանումը,
 • կոռուպցիոն դրսևորումների վերաբերյալ գործարար համայնքի ընկալումները,
 • պետական աջակցության ծրագրերի արդյունավետության գնահատումը

Ո՞վ կարող է Դիմել 

Մրցույթին կարող են դիմել Հայաստանում  գրանցված և գործունեություն ծավալող ձեռնարկություններ և անհատ ձեռնարկատերեր:  Հետազոտական ընկերությունը պետք է ունենա վերոնշյալ աշխատանքների կատարման առնվազն 1 տարվա փորձ: 

Դիմելու ընթացակարգ

Հետաքրքրված դիմորդները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

 • Նախկինում իրականացված նմանատիպ առնվազն 2 ավարտուն աշխատանք (հավաստող փաստաթղթերը),
 • Հետազոտության համար պատասխանատուի (ների) աշխատանքային CV-ները,
 • Գնային առաջարկ

Նախքան դիմելը խնդրում ենք մանրամասն ծանոթանալ  Տեխնիկական առաջադրանքի (ToR) և հարցաթերթի բովանդակությանը.

Տեխնիկական առաջադրանք
Հարցաթերթ

 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թվականի հունվարի 10-ը: Հայտերը պետք է լրացնել անցնելով ստորև տեղադրված հղումով՝ https://forms.gle/PzGNRmJLhzk4jnxR9: Դիմելու ընթացակարգի հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք գրել էլ. նամակ ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատի ծրագրերի համակարգող Էդգար Մեհրաբյանին  (emehrabyan@armcci.am) :

Ակնկալվող արդյունքներ

 • Նախապես մշակված  ստանդարտացված հարցաթերթի միջոցով իրականացնել հարցումներ նվազագույնը 400  ձեռնարկությունների շրջանակում, որոնք գրանցված են և գործունեություն են ծավալում ՀՀ տարածքում:
 • Ապահովել հարցումների իրականացման տարածքային բաշխվածություն 50%(մարզեր) : 50% (Երևան)  համամասնությամբ, ըստ որում յուրաքանչյուր մարզում իրականացված հարցումների քանակը պետք է կազմի  նվազագույնը 15  հարցում
 • Հարցաթերթերի պատասխանների էլեկտրոնային բազան Excel և/կամ  SPSS ֆորմատով պետք է ներկայացվեն ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատ:

Հարցումները պետք է իրականացվեն ձեռնարկություններ այցելությունների,  հեռախոսազանգերի/տեսազանգերի և/կամ էլեկտրոնային հարթակների միջոցով, ընդ որում հեռախոսազանգով և էլեկտրոնային հարթակներով իրականացված հարցումների գումարային թիվը ընդհանուր հարցումների թվում չպետք է գերազանցի 320-ը:

Բյուջե

Հարցման իրականացման առավելագույն  բյուջեն 2 500 000 ՀՀ դրամ է /հարկերը ներառյալ/։

Ժամկետ

40-50  օրացուցային օր՝ պայմանագիրը կնքելու օրվանից«Հայաստան. մասնավոր հատվածի հզորացում՝ ի նպաստ ժողովրդավարական բարեփոխումների» ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ առևտրաարդյունաբերական Պալատի և Կորպորատիվ կառավարման կենտրոնի կողմից Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի ֆինանսական աջակցությամբ: Ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝ 

 • Բարձրացնել բիզնես անդամակցության վրա հիմնաված  հայաստանյան կազմակերպությունների դերը տնտեսական քաղաքականության մշակման և որոշումների կայացման գործընթացում 
 • Ամրապնդել հայաստանյան գործարար համայնքի ներսում կոռուպցիայի դեմ պայքարի և հակակոռուպցիոն համապատասխանության ստանդարտներին վերաբերող ընկալումները և բարձրացնել իրազեկվածություն մակարդակը:

 

hacklink al izmir escort hack forum instagram takipçi kasma türkçe adult oyunlarinstagram takipçi satın alnişantaşı escort